Oferta

AQUA LINER High Solid biała

farba akrylowa wodorozcieńczalna do znakowania jezdni

Farba akrylowa wodorozcieńczalna do znakowania jezdni Aqua Liner HS stanowi zawiesinę pigmentów i wypełniaczy mineralnych w wodnej dyspersji akrylowej z dodatkiem środków pomocniczych.

Farba AQUA LINER HS przeznaczona jest do oznakowania dróg, placów, parkingów i innych miejsc o nawierzchni: bitumicznej lub betonowej przeznaczonych do ruchu pojazdów i pieszych . 
Farba AQUA LINER HS może być stosowana w wersji odblaskowej (z posypem mikrokulkami szklanymi) oraz nieodblaskowej (bez mikrokulek szklanych).
 

AQUA LINER HS służy  również do odnawiania oznakowania termoplastycznego.
 

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej

 

ppg
Copyright © 2009 PPG Polifarb Cieszyn SA. Wszytkie prawa zastrzeżone.
Projekt graficzny i utrzymanie WizjaNet
Strona kojarzona z: farby drogowe fabryka, farby drogowe produkcja, farby drogowe hurt